Šī mājas lapā izmanto sīkdatnes.Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Vairāk informācijas
Garantija

Garantija

Likums nosaka, ka „Garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci vai lietu pret atbilstošu preci vai lietu, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam ”.

www.ptac.gov.lv/lv/content/par-precu-garantiju

Pretenzijas pieteikšana:

Ja esat konstatējuši trūkumus precei, tad varat iesniegt rakstisku iesniegumu veikalā SIA “Iļģuciems”, uzrādot pirkuma čeka oriģinālu vai pirkuma pavadzīmi, vai atsūtot nofotografētus preces trūkumus, pirkuma apliecinājumu un pretenzijas aprakstu. Visas pretenzijas par preces kvalitāti tiek izskatītas atbilstoši kārtībai, kāda ir noteikta Latvijas Republikas likumdošanā.

Garantija nav derīga sekojošos gadījumos:

  • Mehānisku bojājumu gadījumā, klienta vainas dēļ
  • Bojājumu gadījumā, ja to rašanās iemesls nav atkarīgs no izgatavotāja vai pārdevēja
  • Bojājumi, kas radušies svešu priekšmetu, ķermeņu, šķidrumu, kukaiņu u.t.t., iekļūšanas gadījumā
  • Bojājumi, kas radušies dabas stihijas, zibens vai ugunsgrēka gadījumā
  • Bojājumi, kas radušies ķīmisku sastāvu izmantošanas gadījumā
  • Gadījumos, kad klients nav ievērojis lietošanas noteikumus, kas norādīti ekspluatācijas instrukcijā, uzglabāšanas noteikumus un transportēšanas nosacījumus, kā arī gadījumos, kad izstrādājums nav pareizi uzstādīts un pievienots
  • Gadījumos, kad izstrādājums netiek izmantots pēc nozīmes vai tiek izmantots profesionālā nolūkā